Menu

De training

Rijtraining

Security incidenten kunnen zich ook voordoen wanneer u zich verplaatst in het verkeer. In zo’n situatie bent u kwetsbaar. Via een specialistische rijtraining leert u in theorie en in de praktijk hoe u die kwetsbaarheid kunt reduceren. U vergroot uw rijvaardigheid, oplettendheid en inzicht in het verkeer en leert gevaren te herkennen en vervolgens te vermijden. De rijtraining dient zowel een safety als security doel.

Neem contact op

Totaaloplossing in beveiliging

Abonnement prevent

Het beheersen van beveiligingsrisico’s is mogelijk in abonnementsvorm. Prevent bespreekt de risico’s met u en stemt de maatregelen af op uw persoonlijke wensen. Op een gestructureerde wijze worden uw security risico’s en genomen maatregelen periodiek geëvalueerd en gerapporteerd.

Meer over het abonnement

Mogelijke incidenten

Crisismanagement

Prevent richt zich op preventie van reële risico’s zoals woninginbraak- en overval, ontvoering, gijzeling, cybercrime en afpersing. Toch kan het voorkomen dat een van deze incidenten u is overkomen. Dan kunt u rekenen op de afgesproken responscapaciteit (vooraf overeengekomen afspraken over een noodsituatie). Prevent beschikt over kennis en ervaring bij de afhandeling van diverse nationale en internationale security noodsituaties.